Over Maemo

Maemo BV staat voor een samenvoeging van de begrippen MARKT en MOGELIJKHEDEN. Een krachtige naam die onze activiteiten en ambities helder weergeeft. Maemo is voortdurend op zoek naar MOGELIJKHEDEN in de MARKT. Voor onszelf, maar vooral ook voor onze opdrachtgevers. Daarnaast richten we ons op alle vragen, obstakels en problemen waar ondernemers in hun bedrijfsvoering tegenaan lopen. Met behulp van een breed scala aan deskundigen komen we met passende antwoorden en slagvaardige oplossingen, onder meer op het gebied van:

 • De oprichting van het bedrijf
 • Het bepalen van de juiste Rechtsvorm (of de aanpassing hiervan)
 • Logo- en huisstijlontwikkeling
 • Aanschaf en financiering van bedrijfsmiddelen
 • Opstart en exploitatie van het bedrijf
 • Reclame en marketing
 • Scouting van personeel, het geheel of gedeeltelijk voeren van personeelsbeleid, het af laten vloeien van personeel (indien noodzakelijk) en de externe inhuur van medewerkers.
 • Administratie en boekhouding
 • Begeleiding bij problemen met bijvoorbeeld crediteuren, belastingdienst en banken
 • Het altijd voorkomen van invorderingen en executiemaatregelen
 • Als het echt niet anders kan: de begeleiding naar een beëindiging van een onderneming met zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor zowel ondernemer, het personeel als andere betrokkenen.
 • Klankborden, coachen en adviseren.

Lees meer