Crisismanagement

Sommige gebeurtenissen kunnen een flinke impact hebben op de continuïteit van je bedrijf. Vaak gaat het om problemen die zijn gerelateerd aan de Belastingdienst of het niet tijdig kunnen betalen van crediteuren. Door het onderschatten of negeren van signalen kan dan een crisissituatie ontstaan. En dus moeten onder stress en tijdsdruk cruciale beslissingen worden genomen.

Maemo helpt je, in samenwerking met aan ons gelieerde specialisten, om met verschillende partijen tot een akkoord en oplossing te komen. Om zo een executie of faillissement te voorkomen. Wij gaan daarbij  als volgt te werk:

 • Analyse van de problemen via een intakegesprek. Wij verwachten daarbij uiteraard volledige openheid van de ondernemer.
 • Bespreking met de ondernemer over de te volgen strategie.
 • Overleg met belastingdienst over de invorderingsmaatregelen en het verlenen van eventueel uitstel. Uitstel verkrijgen wij vrijwel altijd.
 • Overleg met crediteuren om tijd te winnen en tot een voorstel m.b.t. de uitstaande betalingen te komen.
 • Overleg met debiteuren om een eerdere en/of snellere betaling te bewerkstelligen, om cashflow en daarmee liquiditeit te creëren.
 • Het treffen van betalingsregelingen met betrokken partijen.
 • Indien nodig intensieve begeleiding op het gebied van administratie en boekhouding.
 • Het actualiseren, moderniseren en evt. digitaliseren van bedrijfsprocessen.
 • De efficiëntie van marketing en advertising optimaliseren.
 • Het bereiken van een gezonde doorstart van de onderneming en, mocht dit niet mogelijk zijn, de ondernemer begeleiden in het beëindigen of verkopen van zijn bedrijf en/of een deel hiervan.
 • Na een eventuele “genezing” het bedrijf op bovengenoemde terreinen begeleiden naar een gezonde toekomst.

Voor wie onze dienstverlening is bedoeld? Voor elke ondernemer, ongeacht de bedrijfstak waarin hij of zij opereert. Door gebruik te maken van een breed scala aan specialisten voelen we ons in elke sector thuis.

Wil je meer weten over crisismanagement door Maemo? Neem dan zonder terughoudendheid en geheel vrijblijvend contact met ons op.

Lees meer