Blog

STOP GEEN PRIVÉVERMOGEN IN JE BEDRIJF!

Veel ondernemers, vooral in het MKB, zullen op dit moment geneigd zijn om privégeld in hun bedrijf te stoppen om te redden wat er te redden valt, maar is dit wel de juiste weg? Nee natuurlijk niet!

De ontstane situatie door de crisis is de ondernemer niet te verwijten. Waarom zou hij dan het risico moeten lopen alles, inclusief huis en haard, en soms zelfs het gezin kwijt te raken? Vaak is het verstandiger en rationeler om het bedrijf in te krimpen, het personeel te outsourcen, of als het echt uitzichtloos is het bedrijf begeleid failliet te laten gaan. Natuurlijk is het een al jaren bestaand familiebedrijf of zie je het als je kindje, maar voor die emoties is geen plaats meer.

De steun van de overheid was een steun in de rug, maar wordt nu soberder, en dan is het misschien beter de echte ellende te onderkennen en voor te zijn.

Maemo BV heeft veel ervaring in het begeleiden van bedrijven in crisis. Overleg met personeel, banken, belastingdienst en concurrente crediteuren is, samen met gelieerde juristen, accountants, onze expertise.

Het lijkt vaak een oplossing om met privévermogen, al dan niet geleend van familie of tante Agaat, de ontstane gaten op te vullen. NIET DOEN! Dit maakt de ellende achteraf alleen maar groter. Zorg dat je gereserveerd en misschien sterk afgeslankt uit de crisis komt, en misschien wel een faillissement moet doormaken, maar zelfs dan is er een sociaal vangnet in Nederland. Hou je eigen geld waar het hoort, THUIS!

Lees meer