Bedrijfsadvies

Natuurlijk, voor jou als ondernemer kennen je bedrijf en je bedrijfstak nauwelijks geheimen. Dus waarom zou je advies nodig hebben?  Heel eenvoudig, omdat je je spaarzame tijd liever niet verdoet aan ‘randzaken’ en administratieve rompslomp. Ze houden je immers alleen maar af van je kernactiviteit: ondernemen en je bedrijf verder laten groeien. Het zijn, kortom, zaken die je wellicht beter aan een ander kunt overlaten. Aan de adviseurs van Maemo bijvoorbeeld.

Het is verstandig om vooraf eens rustig met onze adviseurs te overleggen. Samen bespreken we dan je visie en toekomstdromen en hoe je die daadwerkelijk gaat verwezenlijken. Vervolgens bepaal jij op welke gebieden je ontzorgd wilt worden. Mogelijkheden genoeg:

 • Administratie
 • Boekhouding
 • Accountancy
 • Debiteuren en/of crediteurenbeheer
 • Fiscale problemen
 • Personeelsproblemen
 • Juridische ondersteuning
 • MARKTverkenning
 • MOGELIJKHEDENonderzoek
 • Productontwikkeling
 • Samenwerking met derden en de juridische afzekering ervan
 • Investeringen en/of financieringen
 • Corporate indentity
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
 • Milieuproblematiek en oplossingen/ subsidiemogelijkheden
 • Schuldenproblematiek en/of dreigende invorderingsmaatregelen en faillissementen

In alle genoemde disciplines beschikken we over een keur aan bekwame en gekwalificeerde specialisten. Waar nodig staan ze je, tegen zeer acceptabele tarieven, bij met advies en daadkrachtige ondersteuning.

Lees meer